18 september 2020

Woordzoekers maken | Learningapps.org

Woordzoekers kun je op verschillende plekken in je onderwijs inzetten: om (voor)kennis op te halen, te verdiepen aan de hand van gevonden woorden of om te herhalen. Daarbij kun je ervoor kiezen om de woorden te geven, te werken met hints of een open opdracht te geven. Zo kun je bijvoorbeeld vragen om zoveel mogelijk hoofdsteden te zoeken. Er is nog een reden om woordzoekers […]

20 mei 2020

Video Steven Pont: aandachtspunten bij het opstarten van het onderwijs

Nu we weer een nieuwe fase ingaan in het onderwijs waarbij scholen er veelal voor kiezen om delen van hun leerlingen op een dag(deel) te ontvangen en sommigen ook leerlingen ook thuis nog op afstand onderwijs moeten geven, is het de vraag hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Veel zullen we uit moeten gaan proberen en kritisch volgen: werkt het, voor wie, […]

23 april 2020

Themapagina NRO – Hulp bij afstandsonderwijs

Binnenkort start ik met een aantal afstudeerders een onderzoek naar de wijze waarop het afstandsleren invulling heeft gekregen in de afgelopen periode: hoe hebben leerkrachten een pedagogische relatie onderhouden met hun leerlingen? Hun zelfregulering gestimuleerd? Wat waren succesfactoren? Waar liepen ze tegenaan? Wat hebben ze nodig voor een (hopelijk niet nodige) volgende periode? Bronnen en relevante info verzamel ik op een themapagina en daar mag […]

16 april 2020

Bronnen automatiseren bij rekenen

Wat doe je als het maar niet lukt om het automatiseren van tafels voor je zwakkere rekenaars uit groep 4 op niveau te brengen en je inmiddels niet meer weet wat te doen? Daar doet een van mijn studenten onderzoek naar en een goed onderzoek start – na het in kaart brengen van het probleem – natuurlijk met het verkennen van de verschillende begrippen. Automatiseren […]

15 april 2020

Bibliotheek afstandsleren

Nu iedereen zijn weg begint te vinden in het leren op afstand, ontstaat de behoefte om antwoorden te zoeken op vragen: wat werkt wel, wat niet? Hoe richt je een omgeving en het onderwijs in volgens een bepaalde visie, didactiek? Hoe behoudt je een goede relatie met je leerlingen? Daarvoor is literatuur, onderzoek en meer nodig en dat verzamel ik hier.