Tekst

asdfasasdfas

Read more

Maak je eigen animatie of video met stopmotion

Mijn kinderen zaten altijd aan de buis gekluisterd voor Pieter Post – de altijd vrolijke postbode die ‘in zijn rooie wagen, zon of regenvlagen’ altijd de post bezorgde en daarbij de meest fantastische avonturen beleefde. De maker moet engelengeduld hebben gehad: de animatie is frame voor frame opgenomen: foto maken, poppetjes aanpassen en verzetten, foto maken en dat zo’n – wat zal het zijn? – honderdduizend keer herhalen.

Het is een prachtig voorbeeld over hoe je met stopmotion een…

Read more

Lancering digitaliseringsagenda

Bron: brochure Digitaliseringsagenda Primair en voortgezet onderwijs

Recent is door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO-Raad, VO-Raad en Kennisnet de digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs gelanceerd.

De agenda voor de komende jaren bevat een vijftal speerpunten

leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te lerenleerlingen en leraren zijn digitaal geletterddigitale leermiddele…

Read more

Congres Samen Opleiden

In Burger’s Zoo zijn we vandaag samen met collega’s van Pabo HAN, Basis Fluvius en Delta bijeengekomen om levenslang leren en samen te werken aan goed onderwijs ‘ te vieren’ en ons verder te professionaliseren. Wat de naam voorheen ook was, opleiding…

Read more

Een game bouwen met Construct2 - waarom?

Vandaag mag ik samen met collega’s van het iXperium en Samen deskundiger Gelderland maken een workshop ‘Games maken met Construct2‘ volgen. Gamestad verzorgt deze workshop. Zij bouwen regelmatig met kinderen games – het is immers minstens zo interessant om zelf games te maken in plaats van zelf te spelen.

Sprites

Gestart wordt met het zelf maken van een sprite – het poppetje dat in je game zal spelen. Dit biedt meteen een aantal mooie mogelijkheden: tekenen binnen het programma (paint-omgeving…

Read more
02 apr

Maak je eigen animatie of video met stopmotion

Mijn kinderen zaten altijd aan de buis gekluisterd voor Pieter Post – de altijd vrolijke postbode die ‘in zijn rooie wagen, zon of regenvlagen’ altijd de post bezorgde en daarbij de meest fantastische avonturen beleefde. De maker moet engelengeduld hebben gehad: de animatie is frame voor frame opgenomen: foto maken, poppetjes aanpassen en verzetten, foto maken en dat zo’n – wat zal het zijn? – honderdduizend keer herhalen.

Het is een prachtig voorbeeld over hoe je met stopmotion een boeiende (teken)film kunt maken. En er zijn veel meer voorbeelden: The Nightmare Before Christmass, Buurman en buurmanhet begin- en eindfilmpje van de Fabeltjeskrant of het  verhaal van MUTO getekend door een kunstenaar op een willekeurige muur.

Wist je dat je ook zelf met je leerlingen heel eenvoudig zo’n stop motion kunt maken? Kijk maar eens de lesbrief van iXperium Nijmegen. Er zijn verschillende programma’s voor. Je kunt daarbij eenvoudig knutselmateriaal inzetten: klei je eigen poppetjes of omgeving, teken een achtergrond (of gebruik het digibord of greenscreen), knip figuren of gebruik een heuse pop. Je kunt zelfs dingen doen die in het echt niet kunnen: laat je pop eens een appel opeten!

Aan de slag? Bekijk de lesbrief van iXperium Nijmegen. Lesidee gemist? Hier vind je alle lesbrieven en posts van de maand van het jonge kind.

27 mrt

Lancering digitaliseringsagenda

Bron: brochure Digitaliseringsagenda Primair en voortgezet onderwijs

Recent is door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), de PO-Raad, VO-Raad en Kennisnet de digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs gelanceerd.

De agenda voor de komende jaren bevat een vijftal speerpunten

  • leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te leren
  • leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd
  • digitale leermiddelen werken voor de gebruiker
  • infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast
  • ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structurele aandacht

De activiteiten worden voor een deel vormgegeven in het programma ‘Samen Slimmer Leren’ van de PO-Raad dat een vervolg is op ‘Slimmer leren met ICT‘.

Nieuwsgierig? Download hier de digitaliseringsagenda voor het primair en voortgezet onderwijs

19 apr

Congres Samen Opleiden

In Burger’s Zoo zijn we vandaag samen met collega’s van Pabo HAN, Basis Fluvius en Delta bijeengekomen om levenslang leren en samen te werken aan goed onderwijs ‘ te vieren’ en ons verder te professionaliseren. Wat de naam voorheen ook was, opleidingsschool of anders, vanaf nu noemen we dat ‘Samen Opleiden’ en daar hoort een nieuw logo bij.

IMG_3358

Er zijn naast mooie, betekenisvolle workshops ook goede sprekers.

School voor de toekomst door de AVS – Algemene Vereniging Schoolleiders.

De presentatie van Petra van Haren gaat onder meer over ‘ goed onderwijs door visionair leiderschap’. Wat is een school eigenlijk? Mooi omdenken is een school en plek díe even voorbij komt in het leven, de ontwikkeling van een kind, maar ook leerkracht, ouder… En wat betekent dat? Hoe ziet dat in de toekomst uit? Tussen 4 muren of daarbuiten? Van 8 – 14 of 24/7? En hoe geef je straks onderwijs, leiding? We zien twee enorme bewegingen die zich tot elkaar moeten gaan verhouden: globalisering (global classrooms) en regionalisering. Onderdeel van die globalisering is ict, wat het mogelijk maakt om wereldwijd samen te leren. Dit alles vraagt om visie op samen opleiden, opleiden voor de toekomst. Op  een visie op de burger van de toekomst. Maar wat is die? Die is er niet in Nederland. Hier ligt dus een appél op dialoog die moet leiden tot ontwikkeling tot goed onderwijs die opleidt tot een burger van de toekomst – een beeld dat we samen moeten dragen.

En dat vraagt om regionaal samen werken voor opleiden tot wereldburgers met alle partners betrokken bij opleiden en onderwijs.

Hoe staat ons Nederlands onderwijs er voor?

Inspecteur Generaal Monique Vogelzang geeft aan dat onze algemene staat van het onderwijs goed is, maar dat er een daling is op het gebied van rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen. Dat komt door een afname in hoogpresteerders. Aandachtspunten zijn de rol die opleidingsniveau van ouders spelen bij de adviezen van basisschooladviezen, hetzelfde geldt voor verschil tussen stad en platteland, jongens en meisje. Maar ook tussen scholen met dezelfde populatie zijn enorme verschillen te zien. Het lijkt terug te voeren op de aanpak. Wat is er over onze docenten te zeggen? Ze differentiëren minder en dagen minder uit, met name ohgv de best presterende leerlingen. Hierbij lijkt dit in het bo iets beter dan in het vo. Waar kunnen zij dit leren? De inspectie onderzocht dit met name op de pabo onder afgestudeerden. Tevreden zijn zij over de algemene pedagogisch/didactische vaardigheden, vakdidactiek en een aantal vaardigheden om te differentiëren. Zij zouden graag meer leren afstemmen op leerlingen die achterstand hebben óf voorsprong hebben bij rekenen of taal.

Hoe komen we tot goed opgeleide professionals in het onderwijs ook voor deze zaken?

IMG_3359

Waar leer je bovenstaande zaken? Dit vraagt om een leerlijn omtrent bovenstaand zaken. Hier ligt een rol voor Samen Opleiden.

Samenvattend: werken aan ideaal

IMG_3361

Meer lezen: Staat van het onderwijs

Tsja, en als je toch in de dierentuin bent: mensen zijn net apen (of niet)

Patrick van Veen houdt ons door ons mee te nemen in het leven van apen een spiegel voor en nuanceert: zowel apen als mensen hebben een lange jeugd. Waarom? Om te leren mens te zijn. En naast goed leren rekenen en taalgebruik ligt daar een taak voor het onderwijs. Maar hij neemt ons vanuit het gedrag van apen eveneens mee naar onze keuzes in leiderschap binnen je school, team of klas. Welke types zijn er? Welke competenties zijn er nodig? Wat heeft een team nodig en kan ik dat inbrengen?

IMG_3362

Maar ook de cultuur en dynamiek komt ter sprake. De wijze van samenwerken – volgens Patrick belangrijk omdat onderwijs uiteindelijk te complex wordt in onze veranderende samenleving, platte hierarchie, contact met collega’s en delen van materiaal, kennis en expertise. En zo zijn we uiteindelijk via de verschillende leiders onder apen en hun manier van leiderschap terug bij de veranderende wereld en de noodzaak tot verandering en ontwikkeling…

Tot slot ter lering en vermaak een oude film van B ert Haanstra: over Chimpansees.

 

22 mrt

Een game bouwen met Construct2 – waarom?

Construct2Vandaag mag ik samen met collega’s van het iXperium en Samen deskundiger Gelderland maken een workshop ‘Games maken met Construct2‘ volgen. Gamestad verzorgt deze workshop. Zij bouwen regelmatig met kinderen games – het is immers minstens zo interessant om zelf games te maken in plaats van zelf te spelen.

Sprites

Gestart wordt met het zelf maken van een sprite – het poppetje dat in je game zal spelen. Dit biedt meteen een aantal mooie mogelijkheden: tekenen binnen het programma (paint-omgeving) of een plaatje importeren. Een derde optie is minstens zo mooi: tekenen, knutselen om een poppetje te maken, fotograferen en gebruiken in je game! Zo komen online & offline bij elkaar en creëer je een omgeving die iedereen aanspreekt!

Levels

De volgende stap is om een level te bouwen door platforms in de game te maken. Wat mooi is aan deze s
levelstap dat de neiging bestaat om eerst horizontale platforms te maken, maar natuurlijk kunnen die in alle standen staan. De uitdaging wordt daardoor groter. Grote, lange, kleine platforms maken het spel interessanter. Zo kan een kort platform dat moeilijk te bereiken is een uitdaging vormen, maar biedt een lang platform daarna even rust en een beloning! Vergeet niet om elkaars levels te spelen en uit te proberen: is het niet te moeilijk, makkelijk…

Wel de goede kant op kijken 🙂

Zo kun je ook je poppetje de juiste kant op laten kijken. Hiervoor moet je het keyboard aan je level toevoegen. Je ziet hem niet, maar het zet even de mindset weer in de juiste stand: alleen ‘objecten’ (lees ‘dingen’) in je spel kun je programmeren!

mirror

Hier komt het gevaar

Wat is een spel zonder gevaar? Lava, , monsters die op je af komen. Ook hiervoor bouw je sprites. In dit geval hebben we lava gemaakt. Deze moet wel geprogrammeerd worden. Dit doe je in een event sheet.

In dit geval willen we dat als het poppetje de lava aanraakt er iets gebeurd. Het is dus goed om eerst te verwoorden wat er gebeurt en wie daar bij betrokken zijn! Het mooie is dat Construct2 dit grafisch laat zien.

Action

DokterEvil

DokterEvilNatuurlijk kan een spel niet zonder een vijand. Enkele tips: blauw=goed, rood niet. Wenkbrauwen geven snel karakter aan je personage.

Klik op je vijand en kies onder behaviour ‘Sine’ om je vijand te laten bewegen. Vergeet niet om een event (gebeurtenis) toe te voegen waarbij je aangeeft wat er gebeurt als je held en deze vijand met elkaar botsen

BotsingVijand

Muziekje erbij: https://downloads.khinsider.com/

Wat leer je nu hier van?

Al bouwende komen een hoop vaardigheden aan bod. Uiteraard de 21eeuwse vaardigheden, o.a.: problemen oplossen, kritisch nadenken, creatief denken, communiceren, samenwerken, programmeren. Maar het is ook geweldig om kinderen in een team samen te laten werken in verschillende rollen. Zie het vooral ook niet als een project dat in 1 middag af moet, maar laat hen hier een langere periode aan werken. Koppel er een verhaal aan, een video om spelers in de juiste ‘mood’ te brengen, posters en ander promo-materiaal! En publiceer het spel, zodat anderen het kunnen spelen en vergeet niet mediawijsheid daaraan te koppelen.