Mediawijsheid

Over mediawijsheid

Op mediawijzer.net wordt mediawijsheid als volgt omschreven:

De verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

Mediawijzer.net heeft diverse experts geraadpleegd om vast te stellen welke competenties dit zijn. Het resultaat: tien mediawijsheidcompetenties in één omvattend model.

ICT-Middelen

Gesprekskaarten – voer met deze kaarten van Gewoon Mediawijzer! een gesprek over mediawijsheid, bv cyberpesten of online vriendschappen, met je leerlingen uit het SO of VSO >

Leerlijn

Gewoon Mediawijzer! – Bekijk de leerlijn voor het SO & VSO

Competenties

Gewoon Mediawijzer! – De mediawijsheidscompetenties voor het SO & VSO

Mediawijzer.net – 

Bronnen

MediaMasters – Deze serious game leert je klas omgaan met moderne media. De game is landelijk te spelen in de week van de mediawijsheid.

Week van de mediawijsheid – Jaarlijks wordt de Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Het doel is om aandacht te vragen voor een kritische en bewuste omgang met media. Tijdens die week o.a. de serious game MediaMasters gespeeld.

Gewoon Mediawijzer! – Deze site biedt een leerlijn en gesprekskaarten om in het SO & VSO met je leerlingen of kinderen aan mediawijsheid te werken.